Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

Μαθαίνουμε Αγγλικά τραγουδώντας

Ένα τραγούδι μπορεί να ευαισθητοποιήσει τα μικρά παιδιά, τα οποία έχουν την τάση να  τo αναπαράγουν ασυνείδητα. Τα τραγούδια αποτελούν σημαντικό παράγοντα στη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού γιατί:
  • ασκούν τη μνήμη επειδή έχουν πολλές επαναλήψεις λέξεων και φράσεων.
  • ασκούν την προφορά και τον τονισμό.
  • δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής ακόμα και στα συνεσταλμένα παιδιά.
  • κάνουν τη μάθηση της ξένης γλώσσας ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.
Ας ακούσουμε λοιπόν ένα από τα τραγούδια που διδάχτηκαν τα παιδιά στα πλαίσια της διδασκαλίας του Simple Present και των επιρρημάτων συχνότητας (adverbs of frequency).  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου