Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

Τα παραμύθια μας

 Στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ οι μαθητές των δύο τμημάτων της Γ΄τάξης χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα έγραψε το δικό της παραμύθι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Κειμενογράφος" του OpenOffice. Στη συνέχεια με το πρόγραμμα ζωγραφικής Tuxpaint εικονογράφησαν τα παραμύθια τους πολύ παραστατικά όπως θα δείτε!!!
ΘΑΥΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ :)
Γ1  ΟΜΑΔΑ 1
Γ1 ΟΜΑΔΑ 2
Γ1 ΟΜΑΔΑ 3
Γ1 ΟΜΑΔΑ 4
Γ1 ΟΜΑΔΑ 5
Γ1 ΟΜΑΔΑ 6
Γ1 ΟΜΑΔΑ 7
Γ2 ΟΜΑΔΑ 1
Γ2 ΟΜΑΔΑ 2
Γ2 ΟΜΑΔΑ 3
Γ2 ΟΜΑΔΑ 4
Γ2 ΟΜΑΔΑ 5
Γ2 ΟΜΑΔΑ 6
Γ2 ΟΜΑΔΑ 7