Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αγαπητοί γονείς,

σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ.7/219218/Δ1, 13-12-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η τσάντα των μαθητών/ριών και το εκπαιδευτικό της περιεχόμενο θα πρέπει να παραμένει στο σχολείο για ένα τουλάχιστον Σαββατύριακο του μήνα, ύσερα από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, δηλαδή "Η τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως τη Δευτέρα".

Με τη δράση αυτή "...επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου". Δεν είναι συνεπώς μια συμβολική πράξη.

Το αιτιολογικό της δράσης αυτής αφορά σε πολύ σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της μελέτης των μαθητών/τριών και τον ελεύθερο χρόνο τους. Η μάθηση και η ανάπυξη των παιδιών δεν επιτυγχάνεται, δηλαδή, μόνο μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά ενισχύονται και διευκολύνονται με τη δημιουργική εξωσχολική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου "...η δράση υλοποιείται με σεβασμμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων - παιδιών" και συνεχίζει "... η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εγασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών, οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ' οίκον εργασίες"

Θα πρέπει, δε, εδώ να τονιστεί η παραμονή της τσάντας στο σχολείο σημαίνει πως η σχετική μείωση των κατ' οίκον εργασιών δε θα πρέπει να μετατεθούν στις άλλες ημέρες της εβδομάδας.

Η δράση θα υλοποιηθεί μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ως εκ τούτου ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας έλαβε την απόφαση η τσάντα να παραμένει στο σχολείο μία φορά το μήνα στις πιο κάτω ημερομηνίες:

26 Ιανουαρίου
23 Φεβρουαρίου 
22 Μαρτίου (Ημέρα, Πέμπτη)
27 Απριλίου
25 Μαίου
8 Ιουνίου

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερώσουν τους/τις μαθητές/τριες για τις λεπτομέρειες της οργάνωσης της δράσης και θα βρίσκονται στη διάθεση των γονέων για περαιτέρω διασαφηνίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου