Τρίτη, 22 Μαΐου 2018

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ"


Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 - 2018 το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά στο Τοπικό Θεματικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο : "Σχολείο Ανοικτό στην Κοινωνία - Ενεργός Πολίτης στο Δήμο Παύλου Μελά" με δραστηριοποίηση στις θεματικές ενότητες:

Ενημερώνομαι ανακυκλώνω, σκέφτομαι το συνάνθρωπο,
Ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή,
Σχολικοί λαχανόκηποι - Βοτανόκηποι.

Το δίκτυο οργανώθηκε με τη σύμπραξη του δήμου Παύλου Μελά, των Γραφείων Περιβαλλοντικής ΔΠΕ και ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης και του ΚΠΕ Ελευθερίου - Κορδελιού και Βερτίσκου.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για τον απολογισμό έργου του δικτύου και την απονομή επαίνων στους συμμετέχοντες, εκπροσώπησε το σχολείο μας ο Υποδιευθυντής και Υπεύθυνος του Τμήματος Ένταξης κ. Τράκας Πασχάλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου