Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Εγγραφές στην Α΄ Τάξη για το σχολικό έτος 2018 -2019Σας ενημερώνουμε ότι, για την εγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί

από 01-01-2012 έως 31-12-2012 στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2018 - 2019, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:  1. Αίτηση, που θα την πάρετε από το Δημοτικό Σχολείο.
  2. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο.
  3. Επίδειξη του  Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). Το έντυπο θα το πάρετε από το Δημοτικό Σχολείο. Το Α.Δ.Υ.Μ μπορεί να κατατεθεί στο σχολείο το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την ευθύνη συμπλήρωσής του έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων.
  5. Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο) από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.Σας ενημερώνουμε ότι, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1, 06-04-2016)Οι εγγραφές αρχίζουν την Τετάρτη, 2 Μαΐου  και λήγουν την Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018 από τις 08:00 έως 13:30.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα από τον παρακάτω σύνδεσμο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου