Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 - 2017Αγαπητοί Γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι, οι αιτήσεις εγγραφής στο Ολοήμερο Τμήμα του σχολείου μας, υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου έως τις 21-06-2016. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής απαιτείται η γραπτή έγκριση του Διευθυντή Π.Ε. Δυτικής θεσ/νίκης.
Προϋποθέσεις εγγραφής:
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1.      Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, που βρίσκεται σε ισχύ, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
2.      Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολυτέκνων, μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένους (απαιτείται η κατάθεση σχετικού δικαιολογητικού).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Α. Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο.
Β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.
Για την εγγραφή στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής Μαθητών/τριών (7:00-8:00) είναι απαραίτητη, η εγγραφή και φοίτηση στο Ολοήμερο Τμήμα και ταυτόχρονα  να εργάζονται και οι δυο γονείς.
Επισημαίνουμε ότι το Ολοήμερο Πρόγραμμα αρχίζει στις 13:20 και τελειώνει, αναλόγως της αίτησης του γονέα στις 15:00 ή στις 16:00.
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του σχολείου ή στον Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου