Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Εγγραφές μαθητών/τριών στη Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2012-2013ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2006 στην Α΄τάξη, για το σχολικό έτος 2012-2013, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

1. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης που έχει εκδοθεί από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα.

3. Πιστοποιητικό Καρδιολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας.

4. Πιστοποιητικό Οφθαλμολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οφθαλμολογίας.

5. Πιστοποιητικό Οδοντολογικής Εξέτασης από ιατρό ειδικότητας Οδοντιατρικής.

6. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

7. Αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΑΘ ή άλλο) από το οποίο προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του μαθητή/τριας.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 21 Ιουνίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου